Pathofysiologie en behandeling van posttraumatisch hersenoedeem

Door op 25-09-2009

De pathofysiologie van hersenzwelling na een ernstig schedeltrauma is complex. Naarmate de tijd na het letsel verstrijkt, worden bepaalde processen meer of minder belangrijk, maar uiteindelijk wordt hersenzwelling altijd veroorzaakt door een toename in celvolume (cytotoxisch oedeem), bloedvolume (hyperemie), interstitieel volume (vasogeen oedeem) of een combinatie van deze factoren.Interventies kunnen derhalve gericht zijn op: 1. het voorkomen van cerebrale hypoperfusie en cytotoxisch oedeem (met vasopressors en osmotherapie); 2. het voorkomen van cerebrale hyperperfusie (met hyperventilatie, anesthetica en koeling); of 3. het voorkomen van extravasatie van vocht (met antihypertensiva, colloïdale infusies en diuretica). In dit artikel wordt de relatie tussen deze - soms tegenstrijdige - behandeldoelen besproken, waarbij een rationele keuze afhankelijk zal blijken te zijn van de tijd die is verstreken sinds het trauma en de functionele toestand van de cerebrale autoregulatie en bloed-hersenbarrière.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Cremer, O.L.
Thema Hoofdartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 25 september 2009
Editie A&I - Jaargang 1 - editie - Editie 2, 2009

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel kent u de belangrijkste pathofysiologische processen die een rol spelen bij het ontstaan van hersenzwelling na ernstig traumatisch schedelhersenletsel. Bovendien kunt u een rationeel onderbouwde keuze maken uit de beschikbare therapeutische interventies.