Outcome van hematologische maligniteiten op de IC

Door op 18-12-2012

Bij een hematologische maligniteit gaat het doorgaans om een proliferatie- en uitrijpingsstoornis van een van de hematopoetische voorlopercellen uit het beenmerg of lymfoïd weefsel. De diversiteit van de hematologische maligniteiten is ook terug te vinden in incidentie, beloop, behandeling en prognose. Bij slechts zo’n 1,5% van de opnames op de ICU bestaat een hematologische maligniteit. De meest voorkomende redenen voor ICU-opname zijn respiratoir falen, hemodynamische instabiliteit, sepsis en neurologische oorzaken. Eerdere onderzoeken beschrijven een mortaliteit van 75-97% voor hematologische patiënten op de ICU, maar de overleving is de afgelopen jaren verbeterd en in recente studies wordt een mortaliteit van 34-56% gerapporteerd. Meerdere studies hebben verschillende indicatoren voor een slechte prognose geïdentificeerd, zoals leeftijd, ziekteprogressie, APACHE II-scores, multi-orgaanfalen, invasieve mechanische ventilatie, niervervangende therapie, neutropenie, hematopoëtische stamceltransplantatie, leverfalen, graft-versushostreactie en sepsis.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Tajik, M.
Thema Bijzondere patiënten
Accreditatie 0.75 accreditatiepunten
Publicatie 18 december 2012
Editie A&I - Jaargang 4 - editie - Editie 4, 2012

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel hebt u een beeld van de classificatie van hematologische maligniteiten, incidentie, behandeling en complicaties daarvan. U kent de meest voorkomende indicaties voor opname op de Intensive Care Unit (ICU), de prognostische factoren en de mortaliteit voor deze groep op de ICU en de indicaties voor ziekenhuisontslag.