Orthotope levertransplantatie

Door op 14-03-2017

Een orthotope levertransplantatie (OLT) is de enige permanente behandeling voor terminaal leverfalen. Een enorme diversiteit aan indicaties en contra-indicaties maak het noodzakelijk patiënten voor OLT preoperatief uitgebreid te screenen. De grote kans op acuut bloedverlies, stollingsproblemen, hemodynamische instabiliteit en metabole verschuivingen is bij uitstek reden voor een goede voorbereiding, duidelijke communicatie tussen anesthesioloog en de operateur en snel handelen gedurende de verschillende fasen van de ingreep.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Zarroy, O.
Paalvast, F.
Thema Casuïstiek
Publicatie 14 maart 2017
Editie A&I - Jaargang 9 - editie 1 - Editie 1, 2017