Orgaandonatie en de nieuwe donorwet

Wat artsen moeten weten

 • 00Inleiding
 • 01Wat betekent de nieuwe donorwet voor een arts?
 • 02Scholing nieuwe donorwet en Kwaliteitsstandaard Donatie
 • 03Orgaandonatie: Donation after Brain Death (DBD-donatie) en Donation after Circulatory Death (DCD-donatie)
 • 04Ontwikkelingen op het gebied van orgaandonatie
 • 05Tot slot
 • 06Reacties (0)

Samenvatting

Na het intreden van de nieuwe donorwet op 1 juli 2020 werden Nederlanders meermaals per brief gevraagd hun ontbrekende keuze omtrent donatie te registreren. In juli 2021 is het aanschrijvingsproces afgerond en staan de keuzes van alle Nederlanders vanaf 18 jaar en ouder geregistreerd in het Donorregister. ‘Geen bezwaar’ is de nieuw geïntroduceerde keuze in het register die toestemming voor donatie geeft als mensen zelf geen keuze maken. Aan artsen de taak om het donatiegesprek te voeren conform de eisen die gesteld worden in de Kwaliteitsstandaard Donatie.

Orgaandonatie kent verschillende vormen. Donatie is mogelijk na vaststelling van de dood door middel van het hersendoodprotocol (Donation after Brain Death, DBD), maar ook na circulatiestilstand (Donation after Circulatory Death, DCD, inclusief donatie na euthanasie). Nieuwe technische ontwikkelingen maken donatie van het hart mogelijk na circulatiestilstand. Orgaandonatie komt niet vaak voor, maar is van levensbelang voor patiënten op de wachtlijst.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Jansen, N.E.
Bakker, S.J.
Kuiper, M.
Heemskerk, M.B.A.
Touw, H.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 1 oktober 2021
Editie A&I - Jaargang 13 - editie 3 - Editie 3, 2021

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel kunt u:

 • de drie grote veranderingen van de nieuwe donorwet toelichten;
 • de procedure bij een DBD-donatie op hoofdlijnen uitleggen;
 • de procedure bij een DCD-donatie op hoofdlijnen uitleggen;
 • de criteria voor orgaandonatie toepassen;
 • twee ontwikkelingen op het gebied van orgaandonatie kenschetsen;
 • de criteria voor weefseldonatie toepassen.