Opzetten van zelfstandige behandelcentra en zorg-BV's (2)

Nadat een nieuw zorginitiatief is geopend, belandt de verse zorgondernemer in de beheersfase. Hierin staan borging en verbeteren van bedrijfsprocessen centraal, alsmede registreren van gegevens en afleggen van verantwoording. Om de organisatie te kunnen aansturen is inzicht in de bedrijfsresultaten van groot belang. Hiervoor is het registreren van financiële, personele en productiegerichte zaken belangrijk. Mede op basis van de gevoerde registraties kan aan het einde van het jaar door middel van de jaarrekening en het jaarverslag verantwoording over het gevoerde beleid worden afgelegd. Beschreven wordt waarmee u als zorgondernemer te maken krijgt op het gebied van personeel, apparatuur en materiaal, geld, internet en computers. Naast deze middelen zult u rekening moeten houden met de wetgeving binnen de zorg. Ook heeft u tijd nodig om de markt te bewerken en uw zorgbedrijf daar te vestigen. Door communiceren in de media en gerichte campagnes om uw naamsbekendheid en imago te vestigen, verleidt u collega’s om patiënten te verwijzen en kunnen patiënten uw kliniek ook rechtstreeks gaan benaderen. Ten slotte volgen nog enkele tips over wet- en regelgeving.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Oemar Said, D.
Loos, P.J.F. de
Driel, H.P. van
Thema Gezondheidszorg algemeeen
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 28 maart 2011
Editie A&I - Jaargang 3 - editie - Editie 1, 2011

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel heeft u inzicht in de basisbeginselen om een zelfstandig behandelcentrum of een kliniek te beheersen. U heeft inzicht in de beginselen van procesbeheersing en beseft wat u nodig heeft om de kliniek te sturen op basis van managementinformatie. U krijgt inzicht in verschillende aspecten van personeelsbeleid en weet wat u kunt doen met betrekking tot aanschaf, onderhoud en voorraadbeheer van materialen en apparatuur. Verschillende financiële aspecten hebben geen geheimen meer. U beheerst de grondbeginselen die nodig zijn voor het onderhouden van een relatie met zorgverzekeraars en u weet wat u nodig heeft voor het onderhandelen met hen. U weet wat u leveranciers moet vragen met betrekking tot internet, social media en ICT. U heeft inzicht in de activiteiten voor de kliniek op het gebied van media en communicatie. U weet welke wet- en regelgeving voor uw kliniek van belang zijn.