Opzetten van zelfstandige behandelcentra en zorg-BV's

Door op 14-12-2010

Het opzetten van een zelfstandig behandelcentrum of zorg-bv bestrijkt twee fases. Een ontwikkelfase waarin de zorgonderneming wordt voorbereid. Het opstellen van een ondernemingsplan is daarbij essentieel. Tijdens de ontwikkelfase wordt de ZBC-vergunning bij het ministerie van Volksgezondheid aangevraagd. Na de toelating conform de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) kan een contract met zorgverzekeraars worden afgesloten. Elke zorgverzekeraar stelt zijn eigen eisen aan contractering. Het productaanbod, de zorgkwaliteit, het team dat de zorg aanbiedt, de tariefstelling en het verwachte volume kan worden beschreven in een verkoopgids. Zorg wordt geleverd door een team van artsen en medewerkers. Dit vraagt om de organisatie van een aantal processen in een interne organisatie. De realisatie van het ondernemingsplan en de geplande interne organisatie start voor de opening van de kliniek. De ervaring leert dat de eerste twee jaar na de opening nodig zijn om de plannen te realiseren.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Oemar Said, D.
Loos, P.J.F. de
Thema Gezondheidszorg algemeeen
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 14 december 2010
Editie A&I - Jaargang 2 - editie - Editie 4, 2010

Leerdoelen

Na de bestudering van dit artikel weet u welke voorbereidingen nodig zijn om een zelfstandig behandelcentrum (ZBC) op te zetten. Met deze kennis bent u in staat om mensen om u heen te verzamelen die u kunnen bijstaan bij de oprichting van uw zorginitiatief. U bent in staat om de juiste informatie te verzamelen om in gesprek te gaan met zorgverzekeraars over de zorgcontractering. In het artikel wordt uitgelegd hoe een overzichtelijke interne organisatie op efficiënte en doelmatige wijze wordt gerealiseerd. Ten slotte heeft u inzicht in de valkuilen en kinderziektes van een zorgondernemer tijdens de opstartfase.