Opiaat-geïnduceerde hyperalgesie

Door op 22-12-2017

Opiaat-geïnduceerde hyperalgesie (opioid-induced hyperalgesia, OIH) kenmerkt zich door een verhoging van de pijngevoeligheid in combinatie met een toename van wijdverspreide of lokale pijn tijdens behandeling met opiaten die afneemt na dosisreductie. De diagnose is klinisch niet eenvoudig te stellen, waardoor de incidentie van OIH onbekend is. Onderzoek in diermodellen toont aan dat alle opiaten OIH kunnen induceren. Ook bij de mens lijkt dit het geval te zijn, maar in klinische en experimentele studies is er een oververtegenwoordiging van onderzoek met remifentanil. De klinische relevantie van OIH is niet helemaal duidelijk. Wat wel opvalt is dat een hoge peroperatieve opiaatdosering resulteert in hoge postoperatieve pijnscores en een hoge postoperatieve opiaatconsumptie. Verder onderzoek is nodig om de prevalentie en de klinische relevantie van OIH beter in kaart te brengen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Niesters, M.
Dahan, A.
Thema Casuïstiek
Publicatie 22 december 2017
Editie A&I - Jaargang 9 - editie 4 - Editie 4, 2017