Ontwikkeling van medisch-specialistische richtiljnen en de Richtlijnendatabase

De ontwikkeling van een medisch-specialistische richtlijn is een omvangrijk proces dat doorlopen wordt door een richtlijnwerkgroep die op meerdere momenten afstemt met veldpartijen. De richtlijnwerkgroep formuleert aanbevelingen die gebaseerd zijn op een systematische literatuuranalyse en op overwegingen vanuit de praktijk. Deze richtlijnen worden gepubliceerd op de Richtlijnendatabase (www.richtlijnendatabase.nl). Het primaire doel van de Richtlijnendatabase is om alle richtlijnen in het medisch-specialistisch domein op één locatie te ontsluiten, onderlinge dwarsverbanden aan te geven, aanverwante producten te koppelen en modulair onderhoud mogelijk te maken. In de database wordt per module de uitgangsvraag met aanbeveling(en) getoond. Onderbouwing, overwegingen en verantwoording zijn op verdere tabbladen vindbaar. Dankzij deze opbouw kunnen zorgverleners sneller informatie vinden. Daarnaast biedt de modulaire structuur mogelijkheden om het richtlijnontwikkelproces efficiënter te maken. Dit jaar wordt door de Federatie Medisch Specialisten gestart met een project om een stabiel en duurzaam proces ten aanzien van richtlijnonderhoud in te richten.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Enst, W.A. van
Ploegmakers, M.
Barneveld, T.A. van
Thema Organisatie
Publicatie 16 juni 2017
Editie A&I - Jaargang 9 - editie 2 - Editie 2, 2017