Ontwikkeling van de moderne spoedeisende geneeskunde in Nederland

Sinds 1999 ontwikkelt de Spoedeisende Geneeskunde in Nederland zich, zoals in steeds meer landen in Europa, als zelfstandig vakgebied. Van de afdelingen SEH werkt 80% met een of meer SEH-artsenKNMG. De eerste zeven afdelingen SEH hebben een 24/7 continue beschikbaarheid van SEH-artsenKNMG gerealiseerd. Het landelijk curriculum en de erkenning als profielspecialisme dateren uit 2008. Nieuwe ontwikkelingen zijn Spoedechografie en Procedurele Sedatie en Analgesie door SEH-artsenKNMG op de afdeling SEH. Toekomstige uitdagingen zijn: 24/7 continuïteit van beschikbaarheid SEH-artsenKNMG op iedere afdeling SEH, verdere ontwikkeling van de opleiding tot SEH-artsKNMG, verdieping van kennis en vaardigheden SEH-artsenKNMG, ontwikkeling van een academisch domein Spoedeisende Geneeskunde, intensiveren van samenwerking met andere vakgebieden en voorkomen dat de Spoedeisende Geneeskunde verwordt tot de geneeskunde van de beschikbaarheid.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Gaakeer, M.I.
Brand, C.L. van den
Boeije, T.
Kok, M.
Veugelers, R.
Thema Gezondheidszorg algemeeen
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 29 juni 2013
Editie A&I - Jaargang 5 - editie - Editie 2, 2013

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel hebt u inzicht in de ontwikkeling van de moderne Spoedeisende Geneeskunde in Nederland. U kent de huidige en toekomstige positionering en rol van de SEHartsKNMG. U weet wat u van SEH-artsenKNMG wel en niet kunt verwachten. Ten slotte hebt u een beeld van de toekomstige uitdagingen van het vak.