Ontwenningsverschijnselen na opiaten en benzodiazepinen bij ernstig zieke kinderen

Langdurige toediening van benzodiazepinen en/of opiaten aan kinderen kan fysiologische afhankelijkheid en ontwenningsverschijnselen veroorzaken. Symptomen van benzodiazepinen- en opiatenontwenning zijn te verdelen in twee grote groepen: overprikkeling van het centraal zenuwstelsel en autonome disregulatie. Gastro-intestinale symptomen zijn alleen bij opiatenontwenning gemeld. Risicofactoren bij ontwenning bij kinderen op een ic zijn hoge cumulatieve doses en de toedieningsduur (> 5 dagen) van opiaten en/of benzodiazepinen. In totaal zijn er vier meetinstrumenten beschreven om ontwenningsverschijnselen bij kinderen te bepalen. Twee daarvan zijn betrouwbaar en valide: de Withdrawal Assessment Tool version 1 (WAT-1) en de Sophia Ontwenningsverschijnselen Scorelijst (SOS).

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Ista, E.
Dijk, M. van
Tibboel, D.
Hoog, M. de
Thema Hoofdartikel
Accreditatie 0.75 accreditatiepunten
Publicatie 21 september 2011
Editie A&I - Jaargang 3 - editie - Editie 3, 2011

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel kunt u de symptomatologie van ontwenning bij ernstig zieke kinderen beschrijven, u kunt aangeven wat de prevalentie van ontwenning is, hoe ontwenning systematisch beoordeeld kan worden en welke meetinstrumenten geschikt zijn bij ernstig zieke kinderen, en u kunt uitleggen waar de behandeling op gericht is.