Objectieve TOF-monitoring als gouden standaard in de dagelijkse praktijk

Evidence-based betrouwbaar meten van restverslapping

Diverse literatuur levert ruim bewijs dat acceleromyografie sensitiever is om restverslapping aan te tonen dan visuele en tactiele beoordeling van de TOF-ratio of andere vaak gebruikte klinische testen. Vanaf een TOF-ratio van 0,7 is er herstel van normale respiratoire functie. Herstel van de faryngeale functie treedt pas op vanaf een TOF-ratio van meer dan 0,9. Dit betekent dat er, ook al is er een spontane ademhaling met adequate teugvolumes, nog altijd sprake kan zijn van onvoldoende herstel van de slik- en hoestreflexen, waardoor er nog altijd een verhoogd risico op aspiratie aanwezig is. In diverse onderzoeken is aangetoond dat restverslapping zorgt voor respiratoire complicaties op de PACU en een langere ver koevertijd en daarmee mogelijk een langere opnameduur, bij voorbeeld doordat een dagbehandeling door aanhoudende zuurstofbehoefte toch een klinische opname wordt.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Vermeulen, B.A.N.
Torensma, B.
Bruins, P.
Thema Techniek
Publicatie 28 juni 2018
Editie A&I - Jaargang 10 - editie 2 - Editie 2, 2018