Non-invasieve positieve drukbeademing op de IC

Klinische toepassingen

Non-invasieve positievedrukbeademing (NPPV) biedt mechanische ondersteuning van de respiratie via een non-invasieve interface op de bovenste luchtweg. Er zijn twee vormen: continuous positive airway pressure en bifasische positievedrukbeademing. Door de fysiologische effecten van extrinsieke peep kan atelectase worden opgeheven, wordt de hydrostatische druk van de longcapillairen verlaagd en kan dynamische hyperinflatie worden opgeheven, hetgeen kan leiden tot een betere ventilatie en oxygenatie. Toepassing van NPPV kan intubatie en sedatie voorkomen en de IC-ligduur verkorten. Progressie van respiratoir falen en onterecht uitstel van intubatie verhogen de mortaliteit. Juiste patiëntenselectie en nauwkeurige observatie van de effecten op de respiratie zijn dus nodig. Bij patiënten met een exacerbatie van COPD, cardiogeen longoedeem en bij immuungecompromiteerde patiënten met een pneumonie is toepassing van NPPV bewezen effectief. Het aantal intubaties en mortaliteit werd door toepassing van NPPV significant gereduceerd.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Versteijlen, I.
Schellaars, R.
Tjan, D.H.T.
Thema Techniek
Publicatie 9 juni 2015
Editie A&I - Jaargang 7 - editie - Editie 2, 2015

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel hebt u inzicht in de historische achtergrond van non-invasieve positievedrukbeademing, u kent de fysiologische effecten, de indicaties, contra-indicaties en complicaties en weet hoe u deze techniek moet toepassen bij respiratoire insufficiëntie op de IC.