Niet-oncologische palliatieve zorg

  • 00Achtergrond
  • 01Epidemiologie
  • 02 Aandoeningen
  • 03 Palliatief traject
  • 04 Symptomen
  • 05Stervensfase
  • 06Besluitvorming in het palliatieve traject
  • 07 Communicatie
  • 08Reacties (0)

Samenvatting

Binnen de palliatieve zorg staat de kwaliteit van leven van patiënten en naasten centraal. Palliatieve zorg wordt toegepast wanneer genezing niet (meer) mogelijk is. Oorspronkelijk richtte palliatieve zorg zich vooral op patiënten met een oncologische aandoening. Gaandeweg is het belang onderkend om ook aan niet-oncologische patiënten in de laatste fase van hun leven integrale palliatieve zorg te verlenen; het gaat hierbij om ongeneeslijke aandoeningen zoals hartfalen, nier- en leverfalen, COPD en ALS. Het markeren van de palliatieve fase lijkt voor deze groep patiënten echter lastiger dan voor patiënten met een oncologische aandoening.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Lijst, A.E.
Snoeck, M.M.J.
Dongen, R.T.M. van
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 22 december 2017
Editie A&I - Jaargang 9 - editie 4 - Editie 4, 2017

Leerdoelen

Na bestudering van dit artikel bent u op de hoogte van de algemene principes van palliatieve zorg voor niet-oncologische patiënten. U kunt de behoefte aan palliatieve zorg voor deze categorie patiënten identificeren en bent bekend met de methodiek van palliatief redeneren.