Neuromusculaire blokkade op de IC

Een casereport en literatuuroverzicht

Door op 05-02-2020

Op de IC worden voor diverse indicaties niet-depolariserende spierrelaxantia zoals bijvoorbeeld rocuronium gebruikt. Continue toediening van rocuronium geeft bij patiënten met multiorgaanfalen echter een verhoogd risico op een sterke verlenging van de duur van neuromusculaire blokkade, wat kan leiden tot onnodig lange mechanische beademing of zelfs awareness indien de sedatie reeds gestaakt is. De diepte van neuromusculaire blokkade kan eenvoudig met Train-Of-Four (TOF) monitoring gemeten worden. Wij bevelen daarom aan om standaard neuromusculaire monitoring te gebruiken wanneer rocuronium continu wordt toegediend. Als alternatief voor rocuronium kan eventueel (cis)atracurium worden gebruikt vanwege de gunstigere farmacokinetische eigenschappen. Indien TOF-monitors bij u op de IC nog niet beschikbaar zijn, houd dan rekening met het ongewenste scenario dat uw patiënt nog lange tijd na het staken van spierrelaxantia restverslapping zou kunnen hebben wanneer er sprake is van multiorgaanfalen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Janssen, S.H.V.
Workum, J.D.
Touw, H.
Thema Casuïstiek
Publicatie 5 februari 2020
Editie A&I - Jaargang 12 - editie 1 - Editie 1, 2020