Neurologische complicaties bij perifere zenuwblokkade

Door op 11-12-2014

Zenuwletsel is een zeldzame complicatie na regionale anesthesie. Intraneurale injectie werd lang als enige als de oorzaak beschouwd. Sinds de ontwikkeling van het echogeleid prikken verandert echter onze visie. De injectie van lokaal anestheticum kan plaatsvinden buiten de zenuw, intraneuraal en intrafasciculair. Door ultrasound geleid prikken en door basaal wetenschappelijk onderzoek naar de morfologie van de zenuw is bewezen dat bij zenuwschade na locoregionale technieken meerdere factoren en mechanismen een rol spelen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Siepel, M.
Thema Hoofdartikel
Accreditatie 0.75 accreditatiepunten
Publicatie 11 december 2014
Editie A&I - Jaargang 6 - editie - Editie 4, 2014

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel kent u de multifactoriële oorzaken van het ontstaan van zenuwschade na perifere zenuwblokkades. U heeft een indruk van de incidentie van zenuwletsel. U weet hoe te handelen indien er postoperatief klachten bestaan.