Neuraxisblokkade en 'nieuwe' anticoagulantia

Interval en antagoneren

Door op 05-02-2020

Een spinaal hematoom is een zeer zeldzame complicatie van een neuraxisblokkade. In verband hiermee zijn de huidige richtlijnen voor de intervallen van het staken en herstarten van antistollende medicatie met name gebaseerd op de farmacokinetische eigenschappen van de medicatie. Het gebruik van (‘nieuwe’) antistolling neemt toe en dit brengt nieuwe klinische dilemma’s voor de anesthesioloog met zich mee. Een van deze dilemma’s is of het veilig is om een neuraxisblokkade uit te voeren in een spoedsituatie na het antagoneren van een DOAC. Bovendien is het farmacokinetisch profiel van clopidogrel en ticagrelor zo verschillend dat bij gebruik van ticagrelor het toedienen van trombocytenoncentraten niet de trombocytenfunctie volledig kan herstellen. Nieuwe therapieën, zoals het binden van vrij circulerend ticagrelor, bieden mogelijk een uitkomst in de toekomst.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Kicken, C.H.
Hommen, M.P.J.
Thema Casuïstiek
Publicatie 5 februari 2020
Editie A&I - Jaargang 12 - editie 1 - Editie 1, 2020