Neurally adjusted ventilatory assist

Een update in praktische toepassing en research

Door op 21-09-2012

Een belangrijk doel van beademing is verminderen van de ademarbeid. Bij ondersteunende beademingsvormen is het essentieel dat ondersteuning door de beademingsmachine synchroon verloopt met de neurale inspiratie van de patiënt. Pressure-supportventilatie (PSV) is de meest gebruikte modus voor ondersteunende beademing, maar tijdens PSV komt zeer vaak asynchronie tussen patiënt en ventilator voor. Neurally adjusted ventilatory assist (NAVA) is een nieuwe modus voor ondersteunende beademing; daarbij wordt elektrische activiteit van het diafragma gebruikt voor de synchronisatie van de ademhaling van de patiënt met de ademcyclus van de machine. Dit leidt tot bewezen verbetering van de synchronie tussen patiënt en beademingsmachine. De benodigde hardware en software bieden een mogelijkheid voor continue monitoring van de ademspieren bij IC-patiënten. Of monitoring leidt tot interventies die risico op beademing-geïnduceerde ademspierdisfunctie kunnen verminderen moet nog worden onderzocht.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Heunks, L.M.A.
Thema Hoofdartikel
Accreditatie 1.5 accreditatiepunten
Publicatie 21 september 2012
Editie A&I - Jaargang 4 - editie - Editie 3, 2012

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel hebt u inzicht in de principes van neurally adjusted ventilator assist (NAVA). U kent de verschillende vormen van patiëntventilator- asynchronie en begrijpt hoe NAVA dit probleem vermindert. U kent de contra-indicaties voor NAVA en hebt inzicht in de mogelijkheden die de NAVA-katheter biedt voor monitoring van de ademhalingsspierfunctie bij beademde patiënten.