Near infrared spectroscopy (NIRS)

Meting van de cerebrale oxygenatie

Het waarborgen van de weefseloxygenatie behoort tot de belangrijkste taken van de anesthesioloog. Door middel van ‘near infrared spectroscopy’ (NIRS) kan niet-invasief een meting van de cerebrale oxygenatie worden verricht op basis van het verschil in lichtabsorptie tussen geoxygeneerd en gedeoxygeneerd hemoglobine in het brein. In hoeverre de meting wordt beïnvloed door extracraniële hemoglobinemoleculen staat ter discussie. De techniek is gemakkelijk aan te brengen, maar des te moeilijker te interpreteren: het is niet aangetoond dat het meten – en optimaliseren – van de cerebrale oxygenatie de prognose voor patiënten verbetert. Het lijkt erop dat de cerebrale NIRS het meest toepasbaar is binnen de carotis- en cardiochirurgie, waarbij het een redelijk alternatief kan zijn voor andere neuromonitoring. Bij overige operaties lijkt het toepassen van cerebrale NIRS vooralsnog niet geïndiceerd.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Sperna Weiland, N.H.
Avis, H.J.
Immink, R.V.
Thema Hoofdartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 19 december 2013
Editie A&I - Jaargang 5 - editie - Editie 4, 2013

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel kent u de principes waarop NIRS is gebaseerd, de aannames die bij de toepassing van deze techniek gedaan worden en de beperkingen die dit met zich mee brengt. Daarnaast bent u op de hoogte van het wetenschappelijk bewijs voor meting van de cerebrale oxygenatie door middel van NIRS rondom operaties, in het bijzonder bij cardiale chirurgie en carotisendarteriëctomie.