Muziek in de perioperatieve zorg

De stand van zaken en het perspectief

Door op 01-06-2021
 • 00Inleiding – de Big 5: angst, stress, pijn, slaapstoornis en delier
 • 01Muziek in de perioperatieve zorg
 • 02De praktische toepassing van muziek
 • 03Het werkingsmechanisme
 • 04Invloed van muziek op het parasympathisch zenuwstelsel, het stress-systeem en de rol van de nervus vagus
 • 05Het fenomeen van impliciete awareness
 • 06Conclusie
 • 07Reacties (0)

Samenvatting

Angst, stress, pijn, slaapstoornissen en delier zijn vaak voorkomende en voorkombare problemen met behoorlijke impact voor patiënten in de perioperatieve zorg. Medicamenteuze maatregelen kunnen hier zeker effectief zijn, maar kennen ook ongewenste effecten. Inmiddels beschikt men over level-1-evidentie dat de perioperatieve toepassing van muziek in ieder geval positieve effecten op angst, stress en pijn heeft. Het werkingsmechanisme is nog niet volledig begrepen, en ook de meest effectieve ‘dosering’ (bv. type muziek, frequentie en duur van toediening) is nog onderwerp van lopend onderzoek. Desondanks biedt de beschikbare literatuur voldoende onderbouwing voor een verdergaande implementatie.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Kakar, E.
Kappen, P.R.
Fu, V.X.
Klimek, M.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 1 juni 2021
Editie A&I - Jaargang 13 - editie 2 - Editie 2, 2021

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

 • weet u wat de ‘Big 5’ in de perioperatieve zorg zijn;
 • weet u in hoeverre muziek van invloed op de ‘Big 5’ kan zijn;
 • weet u door welke onderzoeken de beschikbare evidentie voor muziek als niet-farmacologische interventie in de toekomst nog verder versterkt zal worden.