Multimorbiditeit bij oudere patiënten in het ziekenhuis

Hoe pakken we het aan als alles tegelijk komt?

Een allesomvattende aanpak van multimorbiditeit en beperkingen is eigenlijk een grootschalig kwaliteitsprogramma dat op verschillende fronten in de gezondheidszorg voor kwetsbare ouderen actief zou moeten zijn. Een nauwe afstemming, niet alleen met artsen werkzaam in de eerste lijn maar ook met andere zorgprofessionals, zoals verpleegkundigen, verzorgers en paramedici zal uiteindelijk het beoogde resultaat kunnen bieden: een integraal, goed afgestemd zorg- en behandelaanbod dat, toegespitst op de categorie waartoe de individuele oudere behoort, heldere doelstellingen nastreeft waarvoor samen met patiënt en zijn omgeving gekozen is. Dat dit soms compressie van morbiditeit en soms ‘enkel’ behoud van kwaliteit van leven zal betekenen, is inherent aan deze individuele benadering.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Rooij, S.E. de
Buurman, B.M.
Parlevliet, J.L.
Munster, B.C. van
Thema Hoofdartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 29 juni 2013
Editie A&I - Jaargang 5 - editie - Editie 2, 2013

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel kent u diverse vormen van multimorbiditeit, u weet hoe vaak deze in het ziekenhuis voorkomen en u kent de mogelijke implicaties van multimorbiditeit. U kunt uitleggen hoe multimorbiditeit bij ouderen die in het ziekenhuis zijn opgenomen, systematisch te ondervangen is, onderbouwd met voorbeelden uit de internationale literatuur. U kunt meepraten over een meer op de Nederlandse leest geschoeide aanpak.