Monitoren van anesthesiediepte ter preventie van awareness

Door op 19-09-2017
  • 00Casus
  • 01Inleiding
  • 02Monitoren van anesthesiediepte
  • 03Potentiële voordelen van het gebruik van BIS
  • 04Beperkingen
  • 05Internationale richtlijnen
  • 06Conclusie
  • 07Reacties (0)

Samenvatting

Awareness gevolgd door ernstige psychische klachten is een relatief weinig voorkomende maar ernstige complicatie na algehele anesthesie. Idealiter zou men ter preventie hiervan continu de anesthesiediepte moeten bewaken, mits daarvoor een geschikte methode voorhanden is. De BIS-monitor gebruikt het frontale EEG-signaal en een algoritme om dit om te zetten in de BIS-index. Geadviseerd wordt om peroperatief te streven naar een BIS-index tussen de 40 en de 60. Om gebruik te maken van deze monitor dient men zich bewust te zijn van de totstandkoming van de BIS-index en van de anesthetica en omgevingsfactoren die het EEG beïnvloeden. Uit onderzoek is gebleken dat BIS-monitoring met name van toegevoegde waarde is bij patiënten met een verhoogd risico op awareness en bij totale intraveneuze anesthesie.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Konickx, M.A.
Absalom, A.R.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 19 september 2017
Editie A&I - Jaargang 9 - editie 3 - Editie 3, 2017

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel kent u op basis van de huidige literatuur en richtlijnen verschillende vormen van awareness. U hebt inzicht in de toepassingsmogelijkheden van de BIS-monitor en de potentiële voordelen van het gebruik hiervan, maar weet ook wat de beperkingen van de BIS-monitor zijn.