Medicamenteuze behandeling van pijn bij kanker

De herziene richtlijn 2015

Door op 22-12-2017
  • 00Inleiding
  • 01Stappenplan pijnbehandeling bij kanker
  • 02Medicamenteuze behandeling: WHO-pijnladder
  • 03 Adjuvante analgetica
  • 04Medicamenteuze behandeling van neuropathische pijn
  • 05Bijzondere aandachtspunten
  • 06Conclusie
  • 07Reacties (0)

Samenvatting

In 2015 verscheen de herziene multidisciplinaire evidence-based richtlijn over pijn bij kanker. Deze geeft allereerst een actueel inzicht in de multidimensionele benadering van diagnostiek en behandeling van pijn. Naast de somatische dimensie dienen ook de psychologische, sociale en spirituele dimensies van pijn beoordeeld te worden om tot een effectieve behandeling te komen. Individuele aandacht voor de patiënt en zijn prioriteiten is essentieel voor optimale pijnbehandeling, evenals voorlichting en educatie, zelfmanagement en goede samenwerking. De WHO-pijnladder uit 1986 is nog steeds de basis voor de behandeling van nociceptieve pijn bij kanker. Belangrijk is de wijziging in de omrekenfactor voor oxycodon en hydromorfon bij opioïdrotatie. Een nieuwe ontwikkeling betreft de beschikbaarheid van ‘rapid onset opioids’. Bij de medicamenteuze behandeling van neuropathische pijn worden andere analgetica, zoals antidepressiva en anti-epileptica ingezet. Ook de rol van de NMDA-antagonisten methadon en esketamine wordt besproken.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Giezeman, M.J.M.M.
Karsch, A.M.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 22 december 2017
Editie A&I - Jaargang 9 - editie 4 - Editie 4, 2017

Leerdoelen

Na bestudering van dit artikel bent u op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen in de herziene evidence-based NVA-richtlijn Pijn bij Kanker (2015). U kent het belang van advance care planning en het stellen van een goede pijndiagnose met aandacht voor beïnvloeding van pijnbeleving door lijden op andere dimensies. U bent op de hoogte van de aanpassing van verschillende omrekenfactoren bij opioïdrotatie. U kent de rol van immediate release (IR) opioïden en rapid onset opioids (ROO) bij de behandeling van doorbraakpijn, bent op de hoogte van de effectiviteit van verschillende medicamenten tegen neuropathische pijn en van de speciale positie van methadon bij de behandeling van pijn bij kanker.