Mechanische ondersteuning van het hart bij cardiogene shock

De hoeksteen van de behandeling van een acuut ST-segmentelevatie- myocardinfarct (STEMI) is vroege herkenning en vlotte coronaire revascularisatie. Desondanks ontwikkelt 6-10% van deze patiënten cardiogene shock. De mortaliteit van patiënten met cardiogene shock blijft onacceptabel hoog met een percentage van 50% na zes maanden. Naast eventuele chirurgische behandeling zijn er op dit moment twee therapeutische mogelijkheden voor het ondersteunen van de circulatie bij patiënten met cardiogene shock: farmacotherapie en mechanische hartondersteuning. Het doel van mechanische hartondersteuning is om de bedreigde circulatie te ondersteunen door het verbeteren van de systemische bloedstroom naar de organen om zo aan de metabole behoeften van de organen te voldoen. Uiteindelijk doel is om de shock te verhelpen en orgaanherstel mogelijk te maken. De verschillende mogelijkheden voor mechanische ondersteuning zullen worden besproken.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Ouweneel, D.M.
Scholten, E.W.
Lagrand, W.K.
Henriques, J.P.S.
Thema Techniek
Accreditatie 1.25 accreditatiepunten
Publicatie 27 september 2013
Editie A&I - Jaargang 5 - editie - Editie 3, 2013

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel bent u op de hoogte van de indicaties en doelen van mechanische hartondersteuning, u weet welke vormen en apparatuur voor mechanische hartondersteuning beschikbaar zijn en u kent de voor- en nadelen van de verschillende vormen van mechanische hartondersteuning.