Massaal bloedverlies

Door op 21-12-2009

Acuut massaal bloedverlies is een klinische entiteit waarvan de ernst wordt vastgesteld aan de hand van de diepte van de hemorragische shock. Dit dient te worden onderscheiden van massaal bloedverlies onder normovolemische omstandigheden. Dreigende verbloeding is een behandelbare aandoening mits men snel de juiste behandeling instelt. Snel lokaliseren en efficiënt stoppen van alle bloedingen, onder andere door toepassing van damage control-chirurgie, heeft hoge prioriteit. Gelijktijdig dient het verloren volume acuut aangevuld te worden door agressieve resuscitatie met bloedproducten in een vaste verhouding. Een verhouding van 1:1:1 met betrekking tot PRBC:FFP:PLT vergroot mogelijk de overlevingskansen. Hiernaast dient de aanwezige traumatische coagulopathie actief gecorrigeerd te worden. Temeer door de spoedeisende en veelal hectische situatie is goede samenwerking tussen de betrokken disciplines van zeer groot belang. Ziekenhuisbrede afspraken in de vorm van geprotocolleerde behandelmethoden of werkwijzen en logistieke processen zijn noodzakelijk.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Bleeker, C.P.
Geeraedts, L.M.G. jr
Thema Hoofdartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 21 december 2009
Editie A&I - Jaargang 1 - editie - Editie 3, 2009

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel: – kent u het verschil tussen de situaties acuut massaal bloedverlies en massaal bloedverlies onder normovolemische omstandigheden; – kent u de drie pijlers van de behandeling van de patiënt met acuut massaal bloedverlies; – kunt u de problematiek van de bloody vicious circle verklaren; – kent u de principes van behandeling volgens damage control; – kent u de achtergronden van de huidige inzichten m.b.t. massatransfusie; – kent u de verschillende oorzaken van traumatische coagulopathie; – onderkent u de noodzaak van een goede, multidisciplinaire voorbereiding en aanpak bij de behandeling van patiënten met massaal bloedverlies.