Longinfecties op de IC

Door op 01-03-2021
  • 00Ontstaanswijze en microbiële aspecten
  • 01Symptomen
  • 02Community-acquired pneumonie (CAP)
  • 03Hospital-acquired pneumonia (HAP, VAP)
  • 04Reacties (0)

Samenvatting

Longinfecties zorgen jaarlijks voor een groot aantal opnames op de IC. Terwijl bacteriële pneumonieën gedurende het hele jaar voorkomen volgt de virale pneumonie een endemisch patroon. Het influenzaseizoen zorgt in het voorjaar vaak voor een hoog aantal behandelingen op de IC. Voor een goede behandeling van IC-patiënten met longinfecties is kennis over de micro-organismen die deze infecties veroorzaken van essentieel belang. Ook moet men tijdens de behandeling op de IC bedacht zijn op de aanwezigheid van co-infecties. Bacteriële co-infectie en invasieve pulmonale aspergillose worden voornamelijk in de eerste dagen na opname gezien, virale reactivatie meestal later in het behandeltraject. Vroegtijdige herkenning hiervan is belangrijk om verdere pulmonale ontsteking en longbeschadiging tot een minimum te beperken. In dit artikel wordt de diagnostiek en antimicrobiële therapie bij IC-patiënten met pneumonie besproken.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Determann, R.M.
Juffermans, N.P.
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 1 maart 2021
Editie A&I - Jaargang 13 - editie 1 - Editie 1, 2021

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

  • weet u hoe CAP en HAP ontstaan;
  • kent u het verschil in microbiële verwekkers tussen CAP en HAP/VAP;
  • weet u wat voor diagnostiek u moet verrichten bij de verdenking op pneumonie;
  • weet u welke empirische therapie gestart moet worden bij de verdenking op pneumonie bij een patiënt op de IC;
  • weet u op welke superinfecties u bedacht moet zijn.