Löffler-endocarditis

Een zeldzame oorzaak van acuut hartfalen

Door op 18-12-2012

Beschrijving van een patiënt met een acute cardiogene shock ten gevolge van cardiale betrokkenheid bij het idiopathisch hypereosinofiel syndroom (Löffler-endocarditis). De echocardiografie toonde een grote massa in de linkerventrikel die resulteerde in een in- en uitstroombelemmering. Het posterior blad van de mitralisklep zat geheel verbakken in de grote (georganiseerde) trombusmassa. Hoge doses corticosteroïden waren niet effectief. Partiële remissie werd bereikt door behandeling met hydroxyureum. Tevens werd patiënt behandeld met hoge doses bètablokkers en anticoagulantia. Vanwege een ernstige mitralisklepinsufficiëntie werd uiteindelijk besloten een mitralisklepbioprothese te plaatsen. Hierna verbeterde patiënt aanzienlijk.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Niemeijer, N.D.
Daele, P.L.A. van
Thema Casuïstiek
Accreditatie 0.5 accreditatiepunten
Publicatie 18 december 2012
Editie A&I - Jaargang 4 - editie - Editie 4, 2012

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel kent u de kenmerken van het idiopathisch hypereosinofiel syndroom (HES) en van Löffler-endocarditis in het bijzonder. Tevens kent u de verschillende stadia van cardiale betrokkenheid en de behandeling van het hypereosinofiel syndroom.