Licht- en geluidshinder op de IC

Effecten op IC-patiënten

Door op 04-07-2019

De IC is een gespecialiseerde afdeling waar de allerziekste patiënten worden behandeld. Dit gaat gepaard met veel licht- en geluidsoverlast waarvan de laatste jaren de impact op de patiënt steeds meer duidelijk wordt. Het natuurlijke dag-nachtritme is bij IC-patiënten ernstig verstoord, mede als gevolg van te weinig lichtblootstelling overdag en te veel ’s nachts. Dit kan onder meer bijdragen aan verstoring van de slaap en delirium. Het lijkt zinvol om excessieve nachtelijke lichtblootstelling te voorkomen, maar voor het gebruik van lichttherapie om het dagnachtritme te beïnvloeden bestaat weinig bewijs. Naast lichtoverlast is er tevens veel geluidsoverlast op de IC; ook dit kan bijdragen aan de slaapstoornissen. Geluidsoverlast wordt voor een belangrijk deel ook door spraak en personeel zelf veroorzaakt. Aanpassing van gedrag, het gebruik van oordopjes, implementeren van stille perioden en alarmmodificatie zijn mogelijkheden om het geluid te beïnvloeden.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Simons, S.K.
Thema Organisatie
Publicatie 4 juli 2019
Editie A&I - Jaargang 11 - editie 2 - Editie 2, 2019