Levosimendan

Klinische indicaties en nieuwe ontwikkelingen

Door op 19-12-2013

Binnen anesthesie en intensive care is een ruim aanbod aan inotropica beschikbaar, waaronder β1-agonisten (bv. dobutamine) en fosfodiësteraseremmers (bv. milrinone en enoximone). Het inotrope effect van deze middelen werkt vooral door verhoging van de calciumconcentratie in het myocard. Toename van de intracellulaire calciumconcentratie leidt echter tot verhoogde energiebehoefte in het hart; de metabole stress op de al gecompromitteerde hartspier verergert. Levosimendan is een relatief nieuw inotropicum, dat o.a. de gevoeligheid van spiervezels voor calcium verhoogt. Voor eenzelfde intracellulaire calciumconcentratie kan meer kracht gegenereerd worden, waardoor de hartspier vanuit energetisch perspectief efficiënter kan werken. In dit artikel bespreken wij de werking van levosimendan en de indicaties voor het gebruik. We schenken aandacht aan een aantal mogelijke nieuwe indicaties.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Entjes, R.S.W.
Heunks, L.M.A.
Thema Farmacotherapie
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 19 december 2013
Editie A&I - Jaargang 5 - editie - Editie 4, 2013

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel hebt u inzicht in de farmacokinetiek en farmacodynamiek van levosimendan. U weet voor welke indicatie u levosimendan zou kunnen gebruiken en welke potentiële voordelen en nadelen levosimendan heeft t.o.v. de reeds gevestigde inotropica.