Kwetsbare patiënten met een colorectaal carcinoom

Preoperatieve multidisciplinaire beoordeling en optimalisatie

  • 00Inleiding
  • 01Preoperatief screenen op kwetsbaarheid
  • 02Fysiek domein
  • 03Mentaal domein
  • 04Sociaal domein
  • 05Casus
  • 06Multidisciplinaire behandeling van kwetsbare patiënten
  • 07Reacties (0)

Samenvatting

Door vergrijzing en verbeterde anesthesiologische en chirurgische technieken neemt het aantal verwijzingen van oudere patiënten voor hoogrisicochirurgie toe. Een aanzienlijk deel van deze patiënten is kwetsbaar, waardoor het risico op sterfte, complicaties of functionele achteruitgang na een operatie toeneemt. Afwegingen rondom winst in levensverwachting versus het risico op ongewenste uitkomst na chirurgische behandeling kunnen hierdoor complex zijn. Een screening op kwetsbaarheid levert aanvullende informatie op over het verwachte operatierisico. Tijdens een multidisciplinaire bespreking kan met behulp van deze informatie de juiste behandelstrategie worden bepaald. Daarnaast worden er aanknopingspunten voor preoperatieve optimalisatie geïdentificeerd. In een vervolggesprek met de patiënt komen beide aspecten ter sprake en wordt overgegaan tot gezamenlijke besluitvorming.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Verwijmeren, L.
Dongen, H.P.A. van,
Smits, A.B.
Hengel, M.J. van
Vlies, E. van der
Los, M.
Noordzij, P.G.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 19 september 2017
Editie A&I - Jaargang 9 - editie 3 - Editie 3, 2017

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel bent u op de hoogte van het chirurgisch risico van kwetsbare ouderen. U herkent een kwetsbare patiënt en weet welke manieren er zijn om kwetsbaarheid te objectiveren. Daarnaast hebt u een indruk gekregen van een multidisciplinaire preoperatieve behandeling van een kwetsbare patiënt met een colorectaal carcinoom.