Ischemie en reperfusieschade bij niertransplantatie en de effecten van volatiele anesthetica

Door op 23-03-2018
  • 00Inleiding
  • 01Ischemie en reperfusie
  • 02Pathofysiologie van ischemie en reperfusieschade
  • 03 
  • 04Volatiele anesthetica en anesthetic conditioning
  • 05Tot slot
  • 06Reacties (0)

Samenvatting

Ischemie en reperfusie (I/R) van een orgaan of weefsel gaat gepaard met een afname van ATP-productie, het ontstaan van acidose, de vorming van reactieve oxygenspecies (ROS) en celschade. Dit resulteert in het fenomeen ischemie en reperfusieschade (IRI), een complex pathofysiologisch proces dat gepaard gaat met necrose en apoptose, endotheeldisfunctie en activatie van zowel het innate als het adaptieve immuunsysteem. IRI is onvermijdelijk bij niertransplantatie en heeft een negatieve invloed op de graft outcome. Het is een risicofactor voor delayed graft function en acute rejectie. Uit in-vitro- en dierexperimentele studies blijkt dat volatiele anesthetica ingrijpen op veel van de processen onderliggend aan IRI en zij zouden de nier mogelijk kunnen beschermen tegen deze vorm van schade. Of dit vertaald kan worden naar de klinische praktijk zal moeten blijken uit prospectieve gerandomiseerde studies.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Nieuwenhuijs-Moeke, G.J.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 23 maart 2018
Editie A&I - Jaargang 10 - editie 1 - Editie 1, 2018

Leerdoelen

Na bestudering van dit artikel weet u wat de invloed van ischemie en reperfusieschade is op de kwaliteit van de getransplanteerde nier. U kent de intracellulaire veranderingen die optreden ten gevolge van ischemie en reperfusie en hebt inzicht gekregen in de pathofysiologische processen die door deze veranderingen in gang kunnen worden gezet. Hierbij kent u ook de rol van zowel het innate als adaptieve immuunsysteem. Ten slotte bent u op de hoogte van de mogelijke aangrijpingspunten van volatiele anesthetica in deze complexe pathofysiologie van ischemie en reperfusieschade en de potentie deze te verminderen.