Is anesthesie schadelijk voor het brein van het jonge kind?

Door op 16-03-2016
  • 00Inleiding
  • 01Normale ontwikkeling van de hersenen
  • 02Effecten van anesthetica in dieronderzoeken
  • 03Vertaling van dierproeven naar de mens
  • 04Beschouwing; conclusie
  • 05Reacties (0)

Samenvatting

Talrijke dierstudies en in-vitro-studies hebben aangetoond dat anesthetica nadelige effecten kunnen hebben op de ontwikkeling van jonge hersenen. De nadelige effecten zijn dosisafhankelijk en treden op in specifieke stadia van de hersenontwikkeling. Het exacte mechanisme is nog onduidelijk. Het klinisch onderzoek naar de langetermijneffecten van anesthesie bij jonge kinderen op de hersenontwikkeling is gering en beperkt zich voornamelijk tot retrospectieve cohortonderzoeken. De resultaten zijn tegenstrijdig. Er zijn veel beperkingen aan deze cohortstudies, waarvan confounding de belangrijkste is. Recent zijn de eerste resultaten verschenen van een interim-analyse van een prospectief gerandomiseerd klinisch onderzoek. In deze GAS-studie is bij pasgeborenen de invloed op de hersenontwikkeling onderzocht van maximaal 1 uur algehele anesthesie versus spinale anesthesie, door de kinderen op neurocognitief functioneren te beoordelen op een leeftijd van 2 jaar. Hierbij zijn geen verschillen gevonden. In 2018 worden de resultaten bekend van de beoordeling van deze kinderen op een leeftijd van 5 jaar.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Graaff, J.C.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 16 maart 2016
Editie A&I - Jaargang 8 - editie - Editie 1, 2016

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel weet u welke gevolgen anesthesie bij jonge dieren heeft op de ontwikkeling en het functioneren van de hersenen op volwassen leeftijd. U bent op de hoogte van het klinisch (epidemiologisch) onderzoek naar de effecten van anesthesie op het brein van het jonge kind en kent de beperkingen van dit onderzoek. U bent geïnformeerd over de controverses die er wereldwijd over dit onderzoek bestaan. Daarnaast hebt u een visie ontwikkeld, zodat u in staat bent ouders van een jong kind adequaat voor te lichten bij het maken van een keuze over de anesthesievorm bij bijvoorbeeld een liesbreukoperatie.