Intraoperatieve meting van nociceptie

Een overzicht van beschikbare apparatuur en studies

Door op 05-02-2020

Nociceptiemonitoring – het meten van de nociceptie-antinociceptiebalans onder algehele anesthesie – heeft door verbetering van bestaande analysemethodes, maar ook door het beschikbaar komen van nieuwe machine-learning technieken (zoals random forest regression) de afgelopen jaren een grote ontwikkeling doorgemaakt. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de momenteel meest toegepaste apparatuur en hun werkingsmechanisme. De gedachte is dat met het toepassen van nociceptiemonitoring de individuele analgesiebehoefte geoptimaliseerd kan worden, wat zal leiden tot verbetering van relevante klinische uitkomstmaten voor de patiënt en het ziekenhuis. Er wordt een overzicht gegeven van studies die deze relatie gerandomiseerd hebben onderzocht bij volwassenen onder algehele anesthesie. Op basis van de resultaten zien wij de grootste afname in intraoperatief opiaatgebruik bij de NoL-monitor en Algiscan (pupillometrie), hoewel dit enkelvoudige studies betreft. De gevonden resultaten dienen daarom in de toekomst in grotere groepen en andere patiënt populaties herbevestigd te worden.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Martini, C.H.
Boon, M.
Dahan, A.
Thema Apparaten en techniek
Publicatie 5 februari 2020
Editie A&I - Jaargang 12 - editie 1 - Editie 1, 2020