Interpretatie van stollingsonderzoek

Door op 10-09-2015
  • 00Inleiding
  • 01Oriënterend laboratoriumonderzoek
  • 02Aanvullend laboratoriumonderzoek
  • 03Stoorfactoren
  • 04Tot slot
  • 05Reacties (0)

Samenvatting

Het zoeken naar een oorzaak van bloedings- dan wel tromboseneigingen is naast het monitoren van antistollingsmedicatie de belangrijkste reden voor laboratoriumonderzoek naar het functioneren van de hemostase. Om de resultaten van dit onderzoek op de juiste waarde te schatten, is kennis van de verschillende stollingstesten en factoren die deze testen kunnen beïnvloeden en zelfs verstoren belangrijk. Vooral bij populaties als IC-patiënten bij wie door onderliggend lijden afwijkende stollingsuitslagen eerder regel dan uitzondering zijn, is het belangrijk resultaten goed te kunnen interpreteren. In dit artikel worden de mechanismen en interpretaties van de meest aangevraagde screeningstesten beschreven en wordt aangegeven op welke wijzen deze testen verstoord kunnen zijn.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Bie, P. de
Stroobants, A.K.
Bots, M.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 10 september 2015
Editie A&I - Jaargang 7 - editie - Editie 3, 2015

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel hebt u inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van screenend stollingsonderzoek, u bent in staat het juiste stollingsonderzoek bij uw klinische vraagstelling aan te vragen en hebt kennis van mogelijke storende factoren bij het stollingsonderzoek.