Interculturele zorg rondom het levenseinde

 • 00Inleiding
 • 01Bekende basis: veiligheid, vertrouwen, verwachtingen
 • 02Intercultureel communiceren
 • 03Samen beslissen
 • 04Pijnbestrijding of sedatie in de laatste levensfase
 • 05Second opinion
 • 06Van verschil in inzicht naar een juridisch conflict
 • 07Tot slot
 • 08Reacties (0)

Samenvatting

Bij de begeleiding van patiënten met een specifieke culturele of religieuze achtergrond en hun naasten treden regelmatig communicatieproblemen op, niet alleen door kennisachterstand bij patiënten en familie over de normen, waarden, rechten en plichten in de Nederlandse gezondheidszorg, maar ook omdat Nederlandse artsen en verpleegkundigen vaak onvoldoende op de hoogte zijn van de invloed van culturele en religieuze waarden rond ziekte en het levenseinde. Naasten kunnen het gevoel hebben hun familielid te moeten beschermen. In dit artikel worden praktische adviezen gegeven om met (naasten van) patiënten van verschillende achtergronden om te gaan als wordt besloten te stoppen met een behandeling die gericht is op herstel.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Bulut, M.
Fikkers, B.G.
Dijk, D. van
Metz, J. de
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 1 juni 2022
Editie A&I - Jaargang 14 - editie 2 - Editie 2, 2022

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

 • kunt u beter omgaan met familieleden van patiënten met verschillende achtergronden;
 • bent u beter in staat om familiegesprekken niet te laten escaleren;
 • bent u beter in staat om ontsporende familiegesprekken weer in het gareel krijgen;
 • weet u meer van het juridisch kader.