INTELLiVENT-ASV

Een geautomatiseerde closed-loop beademingsvorm

INTELLiVENT-ASV (iASV) is een geavanceerde en geautomatiseerde closed-loop beademingsvorm. iASV gebruikt algoritmes om beademingsparameters zoals teugvolume en ademhalingsfrequentie in te stellen en aan te passen op basis van de longmechanica van de beademde patiënt. De zorgverlener aan bed bepaalt de ventilatie- en oxygenatiedoelen en stelt grenzen in waartussen iASV zich mag aanpassen en beademing mag optimaliseren. In het dagelijks klinisch gebruik kent iASV vele voordelen, maar het gebruik kent ook zijn uitdagingen. Onderzoek heeft aangetoond dat deze beademingsvorm bij verschillende patiëntengroepen meer longprotectief is, maar dit heeft zich in vergelijking met conventionele beademingsvormen in de huidige onderzoeken nog niet vertaald in betere patiëntgerelateerde uitkomsten als mortaliteit of kortere beademingsduur. In de toekomst kan closed-loop beademing verder verbeterd worden, en heeft het de potentie om op uitgebreide schaal ingezet te worden op Intensive Care-afdelingen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren