Inhalatietrauma

Door op 21-09-2012

Rookinhalatie verhoogt de mortaliteit bij patiënten met brandwonden met 20% en is daarmee de belangrijkste doodsoorzaak bij brand. De diagnose wordt gesteld op basis van het ongevalsmechanisme, klinisch en bronchoscopisch onderzoek en arteriële bloedgasanalyse. Het is belangrijk om patiënten met brandwonden ter hoogte van het gelaat, de hals of de bovenste luchtweg tijdig te intuberen ter voorkoming van een potentieel levensbedreigend larynxoedeem. Daarenboven moet de arts rekening houden met de reële mogelijkheid van een koolstofmonoxide- en/of cyanide-intoxicatie. Als standaardzorg krijgt de patiënt voldoende zuurstof toegediend en zo nodig een antidotum voor cyanide. Herhaald bronchiaal toilet is zinvol, waarbij kweken van afgenomen secreet het antibioticabeleid kunnen sturen. Hoge beademingsdrukken dienen te worden vermeden. Deze patiënten moeten na ontslag nog maanden tot jaren worden vervolgd met het oog op de mogelijk ernstige respiratoire, neurologische en psychologische sequelae die kunnen optreden.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Keersebilck, E.
Heytens, L.
Jennes, S.
Thema Casuïstiek
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 21 september 2012
Editie A&I - Jaargang 4 - editie - Editie 3, 2012

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel weet u dat naast de brandwonden zelf ook rookinhalatie een belangrijke doodsoorzaak is bij brand. U kent de belangrijkste diagnostische en therapeutische maatregelen in de acute fase, zoals de detectie en behandeling van koolstofmonoxide- en cyanideintoxicatie.