Inhalatietherapie met bronchodilatatoren en antibiotica bij invasief beademde patiënten

Zin of onzin?

Door op 11-12-2014

Het routinematig vernevelen van bronchodilatatoren, soms in combinatie met een mucolyticum, is een wijd verbreid gebruik op de IC, maar er is weinig literatuur die deze behandeling rechtvaardigt. Dit geldt in extenso voor het vernevelen met mucolytica. De zin van vernevelen met bronchodilatatoren bij de behandeling van een exacerbatie van COPD bij een beademde patiënt is sterk afhankelijk van vernevelstrategie en -frequentie. Vernevelen van antibiotica bij een ventilator-associated pneumonia (VAP) is geen ‘standard of care’ in de IC, terwijl er in de literatuur aanwijzingen zijn dat het toevoegen van inhalatietherapie met antibiotica aan systemische behandeling de ernst van VAP reduceert. Voor elke inhalatietherapie geldt dat de wijze van vernevelen bepalend is voor het succes van de behandeling. Bronchodilatatoren kunnen met jetvernevelaars verneveld worden, mits juist geplaatst binnen het beademingscircuit. Het vernevelen van antibiotica is alleen zinvol met vibrerende of ultrasone vernevelaars, mits juist geplaatst.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Endeman, H.
Thema Hoofdartikel
Accreditatie 0.75 accreditatiepunten
Publicatie 11 december 2014
Editie A&I - Jaargang 6 - editie - Editie 4, 2014

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel bent u op de hoogte van de zin van het routinematig vernevelen van bronchodilatatoren en het vernevelen van antibiotica indien er sprake is van een ventilator-associated pneumonia (VAP) of kolonisatie van het sputum. Voorts bent u geïnformeerd over de invloed van de wijze van verneveling op het succes van vernevelen met beide groepen geneesmiddelen.