Infectiepreventie: een cultuuromslag

Door op 20-03-2014

We weten waarom infectiepreventie nodig is, maar brengen onze kennis nog niet altijd goed in praktijk. Healthcare-associated infections bij IC-patiënten veroorzaken aanzienlijke mortaliteit, die voor een deel te vermijden is door consequent de maatregelen te volgen die men eigenlijk al kent. Hiervoor is vaak een verandering in de cultuur van een afdeling of de hele instelling nodig. Daarbij kunnen we gebruik maken van methodes uit de cognitieve sociologie en de gedragswetenschappen. Ook de patiënt en zijn familie hebben een rol. Inhoudelijk is er behoefte aan een shift van verticale infectiepreventie naar een horizontale aanpak.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Voss, A.
Thema Hoofdartikel
Accreditatie 0.5 accreditatiepunten
Publicatie 20 maart 2014
Editie A&I - Jaargang 6 - editie - Editie 1, 2014

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel kent u de moderne principes van infectiepreventie: streven naar minder infectiepreventierichtlijnen en concentratie op het minimaal nodige, waarmee medewerkers goed bekend zijn; concentratie op horizontale preventie i.p.v. verticale maatregelen; meer tijd voor proces-audits en feedback aan de medisch specialisten; nemen van eigen verantwoording m.b.t. infectiepreventie door artsen en verpleegkundigen; uitwerken van breed gedragen indicatoren door het specialisme i.s.m. de infectiepreventie voor interne en externe toetsing; gemeenschappelijk werken aan een cultuur die doordrongen is van het streven naar veiligheid.