Hypertensie

Hypertensie is een veel voorkomend probleem in de Nederlandse populatie en een van de belangrijkste oorzaken van morbiditeit en mortaliteit. Geïsoleerde systolische hypertensie en verhoogde polsdruk lijken een hoger risico op hart- en vaatziekten te geven. Hoewel in de algemene populatie veel onderzoek naar hypertensie is verricht, is relatief weinig bekend over de invloed hiervan op de outcome bij de chirurgische patiënt. Hypertensieve patiënten lijken een hoger risico te hebben op cardiovasculaire complicaties tijdens en na een operatie, maar de klinische significantie hiervan is omstreden. Verder is het anesthesiologisch beleid rondom een operatie bij hypertensieve patiënten, zoals het al dan niet uitstellen hiervan bij sterk verhoogde bloeddrukwaarden, meer gebaseerd op consensus dan op wetenschappelijk bewijs. Peroperatief kunnen hypertensieve patiënten grote bloeddrukschommelingen tonen. Ook komen postoperatief regelmatig sterk verhoogde bloeddrukwaarden voor. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de huidige inzichten in de pathofysiologie van hypertensie en de gevolgen hiervan in de perioperatieve fase.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Wolf, M.W.P. de
Twist, D.J.L. van
Marcus, M.A.E.
Thema Casuïstiek
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 29 juni 2013
Editie A&I - Jaargang 5 - editie - Editie 2, 2013

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel kent u de cardiovasculaire complicaties die kunnen ontstaan bij hypertensieve patiënten, bent u bekend met de nieuwste inzichten in verschillende subtypes van hypertensie en kent u de laatste evidence omtrent hypertensie in de perioperatieve fase.