Het post-intensive care-syndroom (PICS)

Is virtual reality een behandeloptie?

 • 00Inleiding
 • 01Na de IC
 • 02Post-intensive care-syndroom (PICS)
 • 03Post-intensive care-syndroom familie (PICS-F)
 • 04Preventie van PICS
 • 05De uitdagingen
 • 06Conclusie
 • 07Reacties (0)

Samenvatting

Door technische vooruitgang is de overleving van een behandeling op de intensive care (IC) de afgelopen jaren sterk verbeterd, maar het overleven van een IC-opname kan langdurige gevolgen hebben: een groot deel van deze patiënten ontwikkelt fysieke, cognitieve en psychische klachten die maanden tot jaren na de IC-opname kunnen voortduren. Deze klachten worden samen het post-intensive care-syndroom (PICS) genoemd. Er is de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar het ontstaan van deze klachten en mogelijke behandel- of preventiestrategieën, onder andere resulterend in een recent gepubliceerde post-IC-richtlijn. De naasten van IC-patiënten kunnen diverse psychische klachten of een verstoord rouwproces krijgen op het moment dat de IC-patiënt komt te overlijden. Deze klachten bij naasten vormen het post-intensive care-syndroom familie (PICS-F). In dit artikel wordt eerst het ontstaan en risicofactoren van PICS en PICS-F beschreven en noemen we vervolgens enkele onderzochte interventies die de klachten passend bij PICS en PICS-F kunnen verminderen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Vlake, J.H.
Mol, M.M.C. van
Bommel, J. van
Genderen, M.E. van
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 1 juni 2023
Editie A&I - Jaargang 15 - editie 2 - Editie 2, 2023

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

 • weet u welke klachten er vallen onder PICS (het post-intensive care syndroom) en PICS-F (post-intensive care-syndroom familie);
 • weet u hoe deze klachten ontstaan;
 • kunt u de kans op het ontwikkelen van PICS en PICS-F tijdens een IC-behandeling minimaliseren;
 • weet u welke interventies er zijn om de nadelige effecten van PICS te verbeteren;
 • heeft u kennisgenomen van de huidige stand van zaken van de inzet van virtual reality bij de behandeling van PICS.