Het PECS-blok

Een nieuwe locoregionale techniek bij mammachirurgie

Mammacarcinoom is de meest voorkomende vorm van kanker
bij vrouwen. Chirurgie in dit kader wordt in de postoperatieve
fase vaak gecompliceerd door pijn en misselijkheid en dit leidt tot
meer ongeplande opnames. Het toepassen van een locoregionale
techniek naast algehele anesthesie zou gunstige effecten kunnen
hebben op postoperatieve pijn, opioïdbehoefte en daarmee
samenhangende bijwerkingen, op de opnameduur en op de kans
op het ontwikkelen van chronische pijn. Het PECS-blok is een
relatief nieuwe, laagcomplexe echogeleide locoregionale techniek,
waarmee analgesie van het borst- en okselgebied wordt verkregen.
Hoewel het aantal studies nog gering is, zijn de resultaten met
betrekking tot de analgesie en eerder genoemde postoperatieve
complicaties veelbelovend. Meer data op dit gebied zullen op
relatief korte termijn volgen uit de reeds gestarte trials.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Maas, L.
Wesselink, E.M.
Scholten, J.G.F.
Klinkenbijl, J.H.G.
Thema Techniek
Publicatie 23 september 2016
Editie A&I - Jaargang 8 - editie - Editie 3, 2016

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel bent u geïnformeerd
over het PECS-blok en de indicaties daarvoor. U
kent de aandachtspunten bij de uitvoering van
deze blokkade. Voorts bent u op de hoogte van de
complicaties en risico’s van deze techniek.