Het mobiel medisch team

Efficiency, interventies en outcome

Door op 19-12-2013

Een Mobiel Medisch Team kan primair op basis van de 112-melding of secundair op verzoek van de reeds gearriveerde ambulancebemanning opgeroepen worden. In de praktijk blijkt dat de toepassing van ‘primaire inzetcriteria’ ruimte tot verbetering geeft bij een aantal meldkamers en dat de gebruikte inzetcriteria een hoog percentage van overtriage met zich meebrengen met een acceptabel (laag) percentage ondertriage. Het oplossen van luchtweggerelateerde problemen, veelal in combinatie met het toedienen van algehele anesthesie, is de meest voorkomende interventie die het MMT prehospitaal uitvoert. De outcome van ongevalsslachtoffers wordt positief beïnvloed door toevoeging van een MMT aan de hoogwaardige ambulancezorg. Meer samenwerking, een kritische beoordeling van de toepassing van de huidige inzetcriteria en door het MMT uitgevoerde interventies moeten leiden tot een efficiënter gebruik van het MMT. Een solide, landelijk dekkende traumaregistratie en meer prehospitaal onderzoek zijn onontbeerlijk.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Leeuw, M.A. de
Thema Care and cure
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 19 december 2013
Editie A&I - Jaargang 5 - editie - Editie 4, 2013

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel weet u dat een Mobiel Medisch Team (MMT) zowel primair als secundair ingezet kan worden. De efficiency van een MMT wordt grotendeels bepaald door primaire inzetcriteria en de adequate toepassing daarvan door een meldkamer-centralist. De meest voorkomende interventie van het MMT is het oplossen van een luchtweggerelateerd probleem. De komst van een MMT heeft een positieve bijdrage met betrekking tot de outcome van het ongevalsslachtoffer.