Het ideale EPD voor de anesthesioloog op de OK

Door op 01-10-2019

Het ideale elektronische patiëntendossier (EPD) voor de anesthesioloog gaat uit van een computersysteem voor het gehele ziekenhuis waarvan de anesthesie onderdeel is. Het systeem inrichten kan alleen leiden tot een optimaal werkbaar systeem als helder en duidelijk is welke vorm de anesthesiologische werkprocessen hebben of welke zij kunnen verbeteren. Een goed ingericht systeem leidt tot een efficiënte, effectieve en veilige ondersteuning van de anesthesiologische werkzaamheden. Een juiste basis biedt mogelijkheden tot verregaande automatisering en ontwikkeling van artificial intelligence en advanced analytics. Ieder EPD moet voldoen aan een aantal voorwaarden om goed te kunnen functioneren. De ziekenhuisbrede gegevensverzameling biedt, mits zorgvuldig verricht, vele kansen voor hergebruik van gegevens en moet voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De technische uitvoering van het computersysteem bepaalt mede het succes van de implementatie, waarbij niet verwacht mag worden dat de werklast verlaagd wordt.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Bras, L.J.
Thema Gezondheid algemeen
Publicatie 1 oktober 2019
Editie A&I - Jaargang 11 - editie 3 - Editie 3, 2019