Het guillain-barrésyndroom

Praktische aanbevelingen

Door op 10-12-2015
 • 00Inleiding
 • 01GBS is een polyneuropathie
 • 02De perifere zenuw
 • 03GBS: een inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie
 • 04Klinische verschijnselen
 • 05Epidemiologie
 • 06Ziektebeloop
 • 07Potentieel levensbedreigende complicaties: diagnostiek en management
 • 08Aandachtspunten voor de IC
 • 09 
 • 10Principes van medicamenteuze behandeling
 • 11Prognose bepalen in een vroeg stadium
 • 12Reacties (0)

Samenvatting

Het guillain-barrésyndroom (GBS) is een zeldzame auto-immuun gemedieerde polyradiculoneuropathie, gekenmerkt door een snel progressieve opstijgende slappe parese, naast gevoelsstoornissen en vaak ernstige (neurogene) pijn. Hoewel uiteindelijk spontaan herstel de regel is, zijn er behandelingen die het neurologisch herstel gunstig beïnvloeden. De langetermijnprognose is echter gekenmerkt door restverschijnselen, zoals moeheid, met een vaak langdurige invloed op de vitaliteit. Voor de anesthesioloog en intensivist is het van belang de principes van diagnostiek en management van potentieel levensbedreigende complicaties te (her)kennen omdat deze in de regel goed te behandelen zijn, maar onbehandeld desastreuze gevolgen kunnen hebben. Het betreft voornamelijk snel progressieve respiratoire insufficiëntie en ernstige autonome stoornissen. In dit artikel worden handvatten voor (klinische) diagnostiek en behandeling van deze complicaties beschreven en wordt aandacht geschonken aan behandeling van ernstige pijn.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Jagt, M. van der
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 10 december 2015
Editie A&I - Jaargang 7 - editie - Editie 4, 2015

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel weet u wat het guillain-barrésyndroom inhoudt: u kent de pathogenese en diagnostiek, het beloop, de belangrijkste potentieel levensbedreigende complicaties en de aandachtspunten in de behandeling van IC-patiënten met deze ziekte. U hebt inzicht in de principes van de medicamenteuze behandeling, met speciale aandacht voor de vaak ernstige pijnklachten, en u bent op de hoogte van de factoren die geassocieerd zijn met een verhoogd risico op respiratoire insufficiëntie in de acute fase en niet zelfstandig kunnen lopen na 6 maanden.