Het carcinoïdsyndroom en anesthesie

Door op 22-06-2012

Anesthesie bij patiënten met het relatief zeldzame carcinoïdsyndroom is een uitdaging voor de anesthesioloog. Er kunnenperioperatieve complicaties optreden in de vorm van forse hemodynamische schommelingen, vooral als het hart bij het ziekteproces is betrokken. Het syndroom kenmerkt zich door flushing, bronchospasmen en diarree. In het hart kunnen met name de tricuspidalisklep en de pulmonalisklep aangetast zijn door neerslag van fibrotisch weefsel. In dit artikel kijken we naar een patiënt met het carcinoïdsyndroom met aantasting van het hart op basis van een primaire neuro-endocriene tumor van het ovarium.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Beldman, T.F.J.
Hoogenboom, L.J.
Thema Gezondheidszorg algemeeen
Accreditatie 0.75 accreditatiepunten
Publicatie 22 juni 2012
Editie A&I - Jaargang 4 - editie - Editie 2, 2012

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel heeft u kennis opgedaan van het carcinoïdsyndroom en de verschijningsvormen daarvan. U heeft een beeld gekregen van de pathofysiologie, diagnosestelling en de behandelingsmogelijkheden van neuro-endocriene tumoren. U kent de consequenties voor het anesthesiologisch beleid in de perioperatieve fase bij patiënten met het carcinoïdsyndroom.