Handhygiëne op de OK

Naar schatting ontwikkelt 5-10% van de patiënten in een Nederlands ziekenhuis een ziekenhuisinfectie (nosocomiale infectie). Postoperatieve wondinfecties (POWI’s) vormen een belangrijke groep binnen de ziekenhuisinfecties. Dat de verwekker van een postoperatieve wondinfectie vrijwel altijd tijdens de operatie in het wondgebied terechtkomt, is veel medewerkers binnen het operatiecomplex onbekend. Een bijkomend feit is dat (wond)infecties pas ontstaan op de verpleegafdeling of na ontslag. De relatie tussen eigen handelen en een ziekenhuisinfectie is derhalve niet zichtbaar voor de OKmedewerker. Voor een goed infectiepreventiebeleid is strikte navolging van hygiënerichtlijnen noodzakelijk. Handhygiëne wordt beschouwd als de meest effectieve maatregel om ziekenhuisinfecties te voorkomen. Hoewel de richtlijnen ten aanzien van handhygiëne reeds lange tijd aanwezig zijn, is de naleving onder zorgmedewerkers laag (ongeveer 20%). Dit moet worden verbeterd.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Weterings, V.A.T.C.
Kluytmans, J.A.J.W.
Thema Care and cure
Accreditatie 0.75 accreditatiepunten
Publicatie 16 maart 2012
Editie A&I - Jaargang 4 - editie - Editie 1, 2012

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel kent u de definitie en de gevolgen van ziekenhuisinfecties. U weet dat verwekkers van een postoperatieve wondinfectie vrijwel altijd tijdens de operatie in het wondgebied terechtkomen en dat goede handhygiëne bij zorgmedewerkers wordt beschouwd als de belangrijkste maatregel om ziekenhuisinfecties te voorkomen. U kent de verschillende methodes van handhygiëne en de bijhorende voor- en nadelen. U bent bekend met de vijf kritische momenten, opgesteld door de WHO, waarop handhygiëne moet worden toegepast. U beseft dat de compliance van handhygiëne bij zorgmedewerkers laag is (10-25%).