Graded assertiveness

Door op 13-12-2011

‘Graded assertiveness’ is een van de technieken die gebruikt worden in de luchtvaart en in de medische wereld om bij teamwerk in complexe situaties communicatiestoornissen te voorkomen. Het is een communicatievorm waarbij door het stellen van gerichte, getrapte, assertieve vragen de hiërarchie in een werksituatie wordt verminderd. De techniek maakt ons duidelijk dat het hele team verantwoordelijk is voor het welslagen van een operatie en niet alleen de hoofdbehandelaar. Het trainen van deze techniek, naast andere CRM-technieken, leidt tot een verhoging van de patiëntveiligheid rondom een operatie. Het uitgangspunt van ‘graded assertiveness’ is respect voor elkaar en voor het team en de techniek heeft oog voor ons menselijk falen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Vernooij, J.E.M.
Thema Communicatietechniek
Accreditatie 0.75 accreditatiepunten
Publicatie 13 december 2011
Editie A&I - Jaargang 3 - editie - Editie 4, 2011

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel hebt u kennis van het aandeel van communicatie in het ontstaan van incidenten en fouten rondom operaties. Daarnaast bent u bekend met een van de communicatietechnieken die worden gebruikt om incidenten te voorkomen. Tevens bent u op de hoogte van de ontstaanswijze van deze techniek.