Genderverschillen in coronairlijden

Een overzicht

Door op 29-06-2013

Coronairlijden leidt tot een grote morbiditeit en mortaliteit. Veel van de kennis wordt beschreven uitgaande van de mannelijke patiënt, maar er zijn aanzienlijke verschillen tussen mannen en vrouwen. Veel risicofactoren wegen bij vrouwen zwaarder dan bij mannen; vrouwspecifieke risicofactoren komen bij de obstetrische anamnese naar voren. De klinische presentatie van vrouwen verschilt van die van mannen, waardoor de diagnose gemist kan worden. Met name postmenopauzale vrouwen ontwikkelen het bekende obstructieve coronairlijden, maar jongere vrouwen hebben regelmatig klachten op basis van endotheeldisfunctie zonder obstructief coronairlijden: hier spreekt men van de genderparadox. Het diagnostisch proces is bij mannen en vrouwen vergelijkbaar, maar de behandeling van vrouwen blijft vaak achter: de gendergap. Vrouwen met coronairlijden hebben een slechtere prognose dan mannen, maar dit lijkt grotendeels te verklaren door het slechtere risicoprofiel van vrouwen en niet door het vrouwelijk geslacht an sich.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Meer, M.G. van der
Appelman, Y.E.
Thema Care and cure
Accreditatie 1.5 accreditatiepunten
Publicatie 29 juni 2013
Editie A&I - Jaargang 5 - editie - Editie 2, 2013

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel kent u de verschillen tussen mannen en vrouwen ten aanzien van coronairlijden in de brede zin. U bent up to date gebracht met betrekking tot prevalentiecijfers, anamnestische kenmerken, risicofactoren, pathofysiologie, diagnostiek, behandeling en prognose.