Gemodificeerde rapid sequence-inductie en -intubatie ((m)RSII)

Aspiratie is een belangrijke oorzaak van anesthesiegerelateerde sterfte. In een aanzienlijk deel van de gevallen gaat het om patiënten die minstens zes uur nuchter zijn, maar risicofactoren hebben voor een vertraagde maaglediging. De meer dan 50 jaar geleden beschreven klassieke rapid sequence-inductie en -intubatie (RSII) lijkt niet meer de beste methode om aspiratie bij de inleiding van algehele anesthesie te voorkomen. Er zijn meerdere aanpassingen voorgesteld, maar wetenschappelijk bewijs voor de beste methode is nog niet beschikbaar. Op basis van relatief schaars wetenschappelijk onderzoek en ervaring bevelen experts een aantal stappen aan bij het uitvoeren van de gemodificeerde RSII. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van een checklist, een duidelijke verdeling van taken binnen het team, zorgvuldige preoxygenatie, en apnoïsche oxygenatie indien geen masker-ballonventilatie wordt toegepast.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Haude, O.C.H.
Polderman, J.A.W.
Bos, E.M.E.
Avis, H.J.
Thema Casuïstiek
Publicatie 1 augustus 2023
Editie A&I - Jaargang 15 - editie 3 - Editie 3, 2023