Gebruik van corticosteroïden op de IC

Door op 20-03-2014

Corticosteroïden hebben dankzij verschillende werkingsmechanismen een zeer breed toepassingsgebied. Er is binnen de IC-populatie veel  onderzoek gedaan naar de verschillende toepassingen van corticosteroïden, maar het (b)lijkt moeilijk om duidelijk onderbouwde en richtinggevende resultaten te boeken. In dit artikel bespreken we een aantal indicaties van corticosteroïden bij IC-patiënten, ondersteund door de beschikbare literatuur. Aan bod komen addisoncrisis, allergische reactie, ARDS, bacteriële meningitis, hogeluchtwegobstructie, community acquired pneumonia, exacerbatie COPD en astma, Pneumocystis
jiroveci-pneumonie, postextubatiestridor en septische shock.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Heidt, J.
Thema Farmacotherapie
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 20 maart 2014
Editie A&I - Jaargang 6 - editie - Editie 1, 2014

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel kent u de verschillende corticosteroïdenpreparaten en hun eigenschappen, weet u welke
bijwerkingen deze kunnen hebben en hebt u inzicht in de indicaties voor deze middelen.